Uczniostwo

  • Autor: Mark Dever
  • Dostępność: 110
  • 28.00 zł


Twarda okładka, 140 str.


Jeśli chcesz przejść na nowy poziom życia duchowego i przy­wództwa, to poświęć czas, aby przeczytać tę książkę. Jest ona nie tylko biblijna, ale praktyczna i zrozumiała. Od innych książek odróżnia ją nacisk na lokalny kościół i jego rolę w uczeniu innych. Przeczytaj ją i podziel się nią z innymi.

Ronnie Floyd, przewodniczący Południowej Konwencji Baptystów,
starszy pastor kościoła Cross Church w Springdale (Arkansas)

Uwielbiam czytać książki napisane przez autorów, którzy są gor­liwi w tematach, o których piszą. Często mam ochotę naśladować ich przykład zanim jeszcze przeczytam ostatnią stronę książki. Jeśli znasz Marka Devera, to wiesz, że jest oddany prowadzeniu innych w uczniostwie. To po prostu wylewa się z niego. Na stro­nach tej książki znajdziesz to, co go motywuje do prowadzenia innych w uczniostwie, jak to robi i jak sprawia, że członkowie jego kościoła robią to samo. Przygotuj się na zmieniające życie doświadczenie na skutek czytania tej książki!

Conrad Mwebe, pastor kościoła Kabwata Baptist Church w Lusace (Zambia)

Ta książka przekonuje, napomina i poucza naśladowców Chry­stusa o powołaniu ich do poświęcenia życia prowadzeniu innych w uczniostwie. Ukazuje także w serdeczny sposób praktyczne przykłady tego wezwania w życiu pastora i jego zboru. Mark De­ver zabiera nas do Pisma Świętego i zakorzenia nas w kościele, ze szczególnym uwzględnieniem przywódców kościoła, nie za­pominając przy tym, żeby poświęcić uwagę całemu kościołowi. To brzmi sensownie, ponieważ musimy sobie przypominać, że proces prowadzenia innych w uczniostwie jest ewidentnym i ra­dosnym powołaniem każdego wierzącego.

Kathleen B. Nielson, dyrektor Inicjatyw Kobiet w organizacji The Gospel Coalition

Mark Dever znany jest jako kaznodzieja, który jest wierny w swojej egzegezie Słowa Bożego. Jednak nie wszyscy wiedzą, że Mark również stawia sobie za zadanie czynienie innych ucznia­mi. Bez względu na to, czy spotyka się w sobotę z przywódca­mi kościoła podczas lunchu, aby omówić zastosowanie swojego niedzielnego kazania, czy po to, aby w swoim biurze przedys­kutować z grupą młodych stażystów sposób prowadzenia ko­ścioła, Mark ukazuje w praktycznym życiu to, czego oczekuje od innych. Wierzę, że jego spuścizną nie będą tylko zapisane przez niego kartki książek, ale także zmienione serca mężczyzn, któ­rym sam się poświęcił. Nie tylko czytaj tę książkę. Wprowadź również w życie biblijne zasady w niej zawarte.

Robby Gallaty, starszy pastor kościoła Long Hollow Baptist Church w Hendersonville (Tennessee)

Mark Dever dzięki swoim prostym, ale zarazem głębokim prze­myśleniom przyjmuje ostateczne polecenie Jezusa, aby uczynić uczniami i uczy nas, co to oznacza dla nas i dla naszych ko­ściołów. Pastor Mark, odpowiadając na nasze pytania odnośnie uczniostwa (dlaczego, co, gdzie i jak), trenuje nas w podążaniu za Chrystusem przez pomaganie innym w podążaniu za Nim, poznawanie prawdy i odpowiednie wprowadzanie tej prawdy w życie. Każdy naśladowca Chrystusa musi przeczytać tę książ­kę! To najlepsza książka o uczniostwie, jaką kiedykolwiek czyta­łem.

Jani Ortlund, przewodniczący służby Renewal Ministries, autor książek: Fearlessly Feminine,
His Loving Law i Our Lasting Legacy

Oto książka wzmacniająca kościół, pełna przyziemnych rad do­tyczących szczegółów uczniostwa. W całej książce rozbrzmiewa miłość Devera do Jezusa i Jego ludu, a zdecydowane umieszcze­nie procesu uczniostwa w kontekście i granicach lokalnego ko­ścioła jest jego klasyczną eklezjologią. Bystrym okiem przygląda się pastorom, pisząc do nich o ich roli jasno i serdecznie. Sam zo­stałem skonfrontowany przez Devera, który ma doświadczenie w uczynieniu priorytetem (wśród swoich innych obowiązków) prowadzenia innych w uczniostwie. Skoro Mark to robi, to ja również mogę to robić!

Grant J. Retief, Rector kościoła Christ Church w Umhlanga (Durban w Południowej Afryce)

Dever przypomina swoim czytelnikom, że prowadzenie innych w uczniostwie jest biblijnym nakazem motywowanym przez po­słuszeństwo Chrystusowemu przykazaniu i miłość do innych. Nie jest to wysiłek zarezerwowany tylko dla kilku wybranych. Nie minimalizuje znaczenia poszczególnych osób w projektach, ale raczej dąży do celowego rozwijania relacji z nimi. To wymaga poświęcenia czasu ludziom, którzy są chętni i zmotywowani do naśladowania Jezusa. W końcu tylko naprawdę pokorni nauczy­ciele powinni prowadzić w uczniostwie owce Jezusa, ponieważ należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. Te i inne akcenty znajdują się w tej książce. Po jej przeczytaniu najprawdopodobniej polecisz ją innym. Ja na pewno tak zrobię.

Miguel Núñez, starszy pastor w International Baptist Church w Santo Domingo,
przewodniczący służby Wisdom and Integrity

Napisz opinię

Proszę zalogować się lub zarejestrować się aby napisać opinię.
Produkty powiązane

Co to znaczy być chrześcijaninem?

Co to znaczy być chrześcijaninem?

Chrześcijaństwo to obecnie termin bardzo szeroki - mamy chrześcijańskie wartości, partie polityczn..

8.00 zł

Budowanie zdrowych kościołów - komplet

Budowanie zdrowych kościołów - komplet

Cena zawiera wszystkie 8 książek w cenie 7 z serii budowania zdrowych kościołów. Zdrowa naukaEw..

170.00 zł

Tagi: uczniostwo